Protecția datelor

Societatea noastră cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului nostru, clienți) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos. Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului nostru. Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, societatea noastra administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor specifice societății noastre . Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și prin continuarea utilizării site-ului nostru ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 • Administrarea și îmbunatatirea site-ului propriu.
 • Administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 • Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor, desfășurarea campaniilor promoționale, de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse și comportamentului consumatorului.
 • Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite, îmbunătățirea calității serviciilor și a produselor.
 • În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Pentru administrarea și îmbunătățirea site-ului nostru de vânzare: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri.
 • Pentru administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor, desfășurarea campaniilor promoționale, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament .
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

 • partenerilor contractuali ai societatii (cum este cazul companiilor cu care societatea se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 • furnizorilor de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care în prelucrarea de date au calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale, precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii - în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78–79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către societatea noastră prin accesarea formularului de contact de pe site-ul nostru sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Sibiu, Calea Surii Mici Nr.39 A, sau de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor contact@rizzoli.ro

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către societatea noastră (prin accesarea formularului de contact de pe site-ul nostru, la adresa de poștă menționată mai sus sau de e-mail: contact@rizzoli.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al societății; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Prevederi speciale legate de minori

Societatea noastră nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate. Societatea nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite achiziționarea de produse de pe site-ul societății, ori participarea la concursuri sau campanii ale societății, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului, alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. De asemenea, societatea poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate efectua pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea produselor și administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, societatea nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.